A Real Princess / Irina Samobrod

Irina Samobrod,A real princess 100x120

A Real Princess, painting 100×120, by French artist Irina Samobrod