Smile / ALIAS

alias-smile

(Fake) Smile by German artist ALIAS at OpenWalls gallery